BitúnokBitúnok spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s.r.o.bitúnok, FARMFOODS

V roku 2016 sme začali s výstavbou nového bitúnku hydiny, ktorý je súčasťou projektu FARMFOODS. Vo februári roku 2017 sme bitúnok uviedli do užívania a bolo mu pridelené registračné číslo SK 202 14 ES.

Denná kapacita bitúnku je 400 ks kačíc, resp. 1000 ks kureniec. Bitúnok disponuje s jednou z najmodernejších technológií, či už pri samotnej porážke, ako aj pri spracovaní, balení a skladovaní.

Kačice a kurčatá sú chované na našich farmách, vo welfareových chovoch (kačice na jazere) odkiaľ sú privážané na bitúnok v certifikovaných prepravných klietkach. Tu následne prichádza k samotnej porážke, pričom plne dodržiavame nariadenie rady (ES) 1099/2009 z 24.9.2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania. Na bitúnku je zriadená stála veterinárna služba, ktorá taktiež monitoruje zdravotný stav jednotlivých zvierat a tiež pracovné postupy a hygienu.

Na bitúnku sa nachádza rozrábka, v ktorej prebieha ďalšie spracovanie hydiny podľa požiadaviek zákazníka, kde balíme stehná, krídla, prsia, polievková zmes, pečienky, krky a porciovanú hydinu.

Samotné balenie produktov prebieha na vákuovom baliacom prístroji bez ochrannej atmosféry, vďaka ktorému sa predlžuje doba trvanlivosti našich chladených výrobkov. Chladenie výrobkov prebieha v chladiacom boxe, kde je udržiavaná teplota od -2 do +2 °C, ktorá je najideálnejšia pre skladovanie mäsových výrobkov.

Na bitúnku sa nachádzajú mraziace boxy. Zamrazovanie prebieha najprv v šokéry pri teplote -38 až -40 °C približne 2 hodiny. Počas tohto rýchleho zmrazovania sa v mäse zachovávajú všetky nutričné hodnoty, ktoré sú základným ukazovateľom kvality produktov. Odtiaľto sú premiestnené do mraziarenského boxu, kde sa udržiava skladová teplota -18 až -20 °C. Takto vieme zaručiť trvanlivosť daných výrobkov až na 18 mesiacov.

Veľký dôraz kladieme na kvalitu celého výrobného procesu, čo je spojené neustálym zaškoľovaním odborného personálu.

Aktuálne ponuky
BROSKYNE
Predaj broskýň v ovocinárstve a v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode denne od pondelka do soboty!
Denne od 7:00 - 17:00 hodiny v sade, od 8:00 - 17:00 v predajni domácich výrobkov pri hlavnej ceste v Kráľovom Brode.
Informácie o cenách získate na tel. číslach:
Sad: 0908 435 868
Predajňa: 0917 979 976
OČISTENÉ KAČICE A KURENCE
Očistené kačice a kurence predávame v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, a v sobotu od 8:00 do 12:00.
Bližšie informácie a objednávky: Monika Saláth - 0917 979 976

Partneri
www.agrotradegroup.sk www.mliecnyexpres.sk www.mpsr.sk
Agrostaar KB spol. s r.o.
Kráľov Brod č.2 / 925 41 Kráľov Brod / Slovenská republika
Telefón: +421 (0) 31 778 03 50