BitúnokBitúnok spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s.r.o.bitúnok, FARMFOODS

V roku 2016 sme začali s výstavbou nového bitúnku hydiny, ktorý je súčasťou projektu FARMFOODS. Vo februári roku 2017 sme bitúnok uviedli do užívania a bolo mu pridelené registračné číslo SK 202 14 ES.

Denná kapacita bitúnku je 400 ks kačíc, resp. 1000 ks kureniec. Bitúnok disponuje s jednou z najmodernejších technológií, či už pri samotnej porážke, ako aj pri spracovaní, balení a skladovaní.

Kačice a kurčatá sú chované na našich farmách, vo welfareových chovoch (kačice na jazere) odkiaľ sú privážané na bitúnok v certifikovaných prepravných klietkach. Tu následne prichádza k samotnej porážke, pričom plne dodržiavame nariadenie rady (ES) 1099/2009 z 24.9.2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania. Na bitúnku je zriadená stála veterinárna služba, ktorá taktiež monitoruje zdravotný stav jednotlivých zvierat a tiež pracovné postupy a hygienu.

Na bitúnku sa nachádza rozrábka, v ktorej prebieha ďalšie spracovanie hydiny podľa požiadaviek zákazníka, kde balíme stehná, krídla, prsia, polievková zmes, pečienky, krky a porciovanú hydinu.

Samotné balenie produktov prebieha na vákuovom baliacom prístroji bez ochrannej atmosféry, vďaka ktorému sa predlžuje doba trvanlivosti našich chladených výrobkov. Chladenie výrobkov prebieha v chladiacom boxe, kde je udržiavaná teplota od -2 do +2 °C, ktorá je najideálnejšia pre skladovanie mäsových výrobkov.

Na bitúnku sa nachádzajú mraziace boxy. Zamrazovanie prebieha najprv v šokéry pri teplote -38 až -40 °C približne 2 hodiny. Počas tohto rýchleho zmrazovania sa v mäse zachovávajú všetky nutričné hodnoty, ktoré sú základným ukazovateľom kvality produktov. Odtiaľto sú premiestnené do mraziarenského boxu, kde sa udržiava skladová teplota -18 až -20 °C. Takto vieme zaručiť trvanlivosť daných výrobkov až na 18 mesiacov.

Veľký dôraz kladieme na kvalitu celého výrobného procesu, čo je spojené neustálym zaškoľovaním odborného personálu.

Aktuálne ponuky
Jablká na predaj
Predávame jablká v ovocinárstve a v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode.
Ponúkané odrody: Jonagold a Idared.
Informácie: 0917 979 976
OČISTENÉ KAČICE A KURENCE
Očistené kačice a kurence predávame v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, a v sobotu od 8:00 do 12:00.
Bližšie informácie a objednávky: Monika Saláth - 0917 979 976

Partneri
www.agrotradegroup.sk www.mliecnyexpres.sk www.mpsr.sk
Agrostaar KB spol. s r.o.
Kráľov Brod č.2 / 925 41 Kráľov Brod / Slovenská republika
Telefón: +421 (0) 31 778 03 50