Profil firmyAGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod je spoločnosť zameraná na poľnohospodársku prvovýrobu.polnohospodar, prvovyroba, rastlinna, zivocisna, mechanizacia, bioplyn, predaj
AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod je spoločnosť zameraná na poľnohospodársku prvovýrobu. Územie v ktorom podnikáme leží v južnej časti okresu Galanta.

Spoločnosť bola založená v roku 1998. Svoju činnosť začala iba v rastlinnej výrobe na ploche 254 ha ornej pôdy. Od 1. októbra 1999 spoločnosť rozšírila svoju činnosť o živočíšnu výrobu. V súčasnej dobe hospodárime na výmere pôdy viac ako 2 000 ha. Nosný výrobný program je vyvážený a tvorí ho rastlinná a živočíšna výroba. V roku 2013 sme pustili do prevádzky bioplynovú stanicu s výkonom 905 kW, ktorá z kukuričnej siláže a maštaľného hnoja vyrobený bioplyn premení na elektrickú energiu.
Časť vlastnej produkcie RV a ŽV predávame konečnému spotrebiteľovi v predajni vlastných výrobkov.

Zámerom firmy AGROSTAAR KB spol. s r.o., je zabezpečiť jej pripravenosť v trhovom prostredí Európskej únie tak, aby chovy hospodárskych zvierat a spôsob pestovania plodín, ako náš nosný výrobný program, vyhovovali po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality pri dodržaní veterinárnych podmienok a nárokov na životné prostredie.

Spoločnosť do roku 2006 patrila k špičkovým pestovateľom cukrovej repy na výmere cca. 250 ha pre cukrovar v Dunajskej Strede. Po ukončení výrobu cukru bola táto výmera proporcionálne prerozdelená pre pestovanie obilovín a olejnín.

 • + Rastlinná výroba
 • + Živočíšna výroba
 • + Mechanizácia
 • + Bioplynová stanica
 • + Bitúnok
 • + Predajný stánok
 • Aktuálne ponuky
  OČISTENÉ KAČICE A KURENCE
  Očistené kačice a kurence predávame v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, a v sobotu od 8:00 do 12:00.
  Bližšie informácie a objednávky: Monika Saláth - 0917 979 976
  MODRÝ MAK
  Predávame čerstvý mak v predajni domácich výrobkov.

  Partneri
  www.agrotradegroup.sk www.mliecnyexpres.sk www.mpsr.sk
  Agrostaar KB spol. s r.o.
  Kráľov Brod č.2 / 925 41 Kráľov Brod / Slovenská republika
  Telefón: +421 (0) 31 778 03 50