Živočíšna výrobaŽivočíšna výroba spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod je realizovaná v troch strediskáchoisipane, kacice, krmenie, kurcata
Živočíšna výroba je realizovaná na troch strediskách. Na stredisku Porboka sa nachádza chov hovädzieho dobytka, na stredisku Kráľov Brod výkrm brojlerových kačíc, liahnutie kačíc a na ďalšom stredisku je výkrm brojlerových kurčiat.

Chov HD

Chováme 200 kusov dojníc v uzavretým obratom stáda, spolu 450 zvierat vo všetkých kategóriách. Hlavným produktom je, na tomto úseku, surové kravské mlieko. Maštale sú technologicky prispôsobené na voľné ustajnenie dojníc.
Ročná kvóta mlieka je 1 600 000 liter.

Výkrm býkov

V roku 2005 sme sa rozhodli vytvoriť odvetvie výkrm býkov. K tomu sme prispôsobili jednu maštaľ na farme Porboka, ktorá pred tým slúžila ako pôrodňa. Býky sú umiestnené v kotercoch po 11 ks podľa vekovej kategórii. Ročne predávame 75 ks vykŕmených býkov v priemere 700 kg živej váhy.

Chov hydiny (kačice, výkrm brojlerových kurčiat)

Na kačacej farme v Kráľovom Brode sa pracuje s rodičovským kŕdľom kačíc podľa šľachtiteľského programu. Pri hybridizačnom procese bol použitý biologický materiál z Maďarska a z Česka. Rodičovský materiál je zaradený do šľachtiteľského a rozmnožovacieho chovu (5 + 1 kačica). Základné stádo tvorí 1200 kusov kačíc. Každý rok vykonávame uznávanie chovu plemenom pekingskej bielej kačice s dekrétom Šľachtiteľského chovu.

Liahnutie kačíc

Ročne sa u nás vyliahne do 70 000 kusov jednodňových kačíc. Kapacitu liahne máme väčšiu. 70% vyliahnutých kačičiek snažíme predávať ako jednodňový materiál, pre drobnochovateľov. V roku 2014 sme vymenili stroje a zrekonštruovali miestnosti liahne.

Výkrm kačíc

Výkrm jatočných kačíc prebieha v dvoch štádiách. Prvé (teplé) je do 3 týždňa, druhé (stredné) je do konca výkrmu (56-60 dni). Od 4. týždňa využívame aj vodnú plochu. Ročne vyprodukujeme cca 15 000-20 000 kusov brojlerových výkrmových kačíc v priemernej váhe 2,8 – 3,2 kg.

Výkrm brojlerových kurčiat:

Prebieha v štyroch halách s kapacitou 2 x 25 000 a 2 x 14 000 ks jednodňových kurčiat. Kurčatá sa nakupujú jednodňové a výkrm prebieha v 6. turnusoch. Technologické zariadenie, kŕmenie, napájanie a vetranie je automatické. Celoročná produkcia farmy je 480 000 ks jatočných kurčiat.

Predajné miesto

V roku 2012 sme vytvorili na farme kačíc predajné miesto s moderným chladiacim boxom pomocou európskych fondov, kde brojlerové kačice a kurčatá očistíme a pripravíme na predaj konečnému spotrebiteľovi.
Aktuálne ponuky
BROSKYNE
Predaj broskýň v ovocinárstve a v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode denne od pondelka do soboty!
Denne od 7:00 - 17:00 hodiny v sade, od 8:00 - 17:00 v predajni domácich výrobkov pri hlavnej ceste v Kráľovom Brode.
Informácie o cenách získate na tel. číslach:
Sad: 0908 435 868
Predajňa: 0917 979 976
OČISTENÉ KAČICE A KURENCE
Očistené kačice a kurence predávame v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, a v sobotu od 8:00 do 12:00.
Bližšie informácie a objednávky: Monika Saláth - 0917 979 976

Partneri
www.agrotradegroup.sk www.mliecnyexpres.sk www.mpsr.sk
Agrostaar KB spol. s r.o.
Kráľov Brod č.2 / 925 41 Kráľov Brod / Slovenská republika
Telefón: +421 (0) 31 778 03 50