Bioplynová stanicaBioplynová stanica spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod.bioplyn, elektrina, predaj
Bioplynová stanica je špecifická stavba vybudovaná podľa prísnych predpisov a nariadení.
V procese tvorby produktu – bioplynu, ktorá je využiteľná pre fungovanie kogeneračných jednotiek je najdôležitejšou časťou samotná fermentácia. Anaeróbna fermentácia (anaeróbne vyhnívanie alebo metánové kvasenie) je biochemická premena biomasy, pri ktorej sa uvoľňuje bioplyn.
Bioplyn je zmes plynov s obsahom metánu a oxidu uhličitého. Jeho hlavnou výhrevnou zložkou je metán (CH4), ktorý tvorí asi 50 - 70 % objemových percent bioplynu. Výhrevnosť bioplynu je 19,6 - 25,1 MJ/m3. Pri dávkovaní určitého pomeru vstupných surovín (kukuričná siláž, maštaľný hnoj, kurací trus) proces fermentácie je prakticky nezastaviteľný.
Fermentácia sa skladá zo 4 hlavných častí, a to nasledovne:
 • 1. Hydrolýza
 • 2. Acidogenéza
 • 3. Acetogenéza
 • 4. Metanogenéza
 • Fermentácia sa uskutočňuje vo vzduchotesnej nádrži bioplynovej stanice (fermentore), kde sa biomasa zahrieva na prevádzkovú teplotu 42 – 46 °C počas presne stanovenej doby zdržania. Na spustenie fermentačného procesu bioplynovej stanice sme použili 3300 m3 močovky, ktorú sme postupne napúšťali do fermentora 1 pri postupnom zohrievaní. Po dávkovaní maštaľného hnoja (riedkého)194 m3 nasledovala ďalšia surovina – kukuričná siláž 280t. Celý zdĺhavý proces trval 3 mesiace od 5.3.2013 do 24.5.2013. Pri fermentácii treba zdôrazniť dôležitosť optimálnej teploty pre metanogénne baktérie. Biomasa sa vo fermentore nachádza bez prístupu vzduchu za pôsobenia metanogénnych baktérií, pričom vzniká bioplyn a kvapalný alebo kašovitý digestát. Pri fermentácii sa najčastejšie využíva mezofilné pásmo baktérií.

  Vyrobený bioplyn sa používa na kombinovanú výrobu tepla a elektriny v kogeneračných jednotkách s celkovým inštalovaným výkonom 905 kW. Vyrobené teplo sa používa pri vyhrievaní maštalí pre kurčatá a tiež na vyhrievanie dielní.
  Vyrobená elektrina je dodaná do ZSE.

  Aktuálne ponuky
  BROSKYNE
  Predaj broskýň v ovocinárstve a v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode denne od pondelka do soboty!
  Denne od 7:00 - 17:00 hodiny v sade, od 8:00 - 17:00 v predajni domácich výrobkov pri hlavnej ceste v Kráľovom Brode.
  Informácie o cenách získate na tel. číslach:
  Sad: 0908 435 868
  Predajňa: 0917 979 976
  OČISTENÉ KAČICE A KURENCE
  Očistené kačice a kurence predávame v predajni domácich výrobkov v Kráľovom Brode, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, a v sobotu od 8:00 do 12:00.
  Bližšie informácie a objednávky: Monika Saláth - 0917 979 976

  Partneri
  www.agrotradegroup.sk www.mliecnyexpres.sk www.mpsr.sk
  Agrostaar KB spol. s r.o.
  Kráľov Brod č.2 / 925 41 Kráľov Brod / Slovenská republika
  Telefón: +421 (0) 31 778 03 50